#1
Mga kababayan. Ano ang inyong pananaw sa Bitcoin sa darating na 2020?? tataas kaya ito? ano ang inyong opinion? Ibahagi sa ibaba ang inyong opinion......